Image

Oferta pracy:

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika do pracy z osobami zaburzeniami psychicznymi.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnie i grupowo zgodnie z opracowanym programem i planem pracy
 • prowadzenie stałych zajęć w ramach terapii zajęciowej
 • prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających
 • współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującego w zakresie opracowywania planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności oraz rozwój uczestników
 • opracowanie rocznego planu pracy
 • uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego
 • dokonywanie okresowej oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników zajęć
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi

Wymagania:

 • wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego/terapeuty zajęciowego/pedagoga/psychologa
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • rzetelność, sumienność

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • znajomość przepisów: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik .docx)

 

Oferty z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości proszę napisać „rekrutacja”) bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu, ul. Działkowa 61 A, 62 – 020 Swarzędz do dnia 31 października 2023 r.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty aplikacyjne kandydatów przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.